Summerschool 2020

Nordic Summer School 2020

 

 

Pga. COVID-19 pandemien er det blevet besluttet at aflyse Nordic Summerschool i 2020. Vi genoptager Summerschool i 2022.

Nye datoer for Nordic Summerschool 2022 bliver annonceret snarest!

 

 

Arbejdsgruppe for Summerschool 2020

 

Danmark:

Kontaktperson: Vibeke Wagner, Udviklingsfysioterapeut, Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering. Email: vibeke.wagner@regionh.dk

Rikke Munch, Specialeansvarlig Sygeplejerske, Sengeafsnit 5, Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Norge:

Birgitte Dahl, Leader of  Professional Competence unit, Sunnaas Rehabilitation Hospital

Anne C. Kraby, Angelina Sergeva, neurology, Sunnaas Rehabilitation Hospital

Sverige:

Afventer

Abonnér på nyheder fra Nordisk Netværk