Formål

Nordisk Netværk

Nordisk Netværk er et tværfagligt netværk for ledere, udviklingsmedarbejdere og forskere, som arbejder med hospitalsbaseret neurorehabilitering af erhvervet hjerneskade i de nordiske lande.

Nordisk Netværk har til formål at samle eksperter fra et lille, specialiseret specialeområde mhp. at kvalitetssikre, kompetenceudvikle, dele viden og forskning.

Det vil sige et netværk, der kan understøtte kollegial sparring i arbejdet og åbne mulighed for konkrete tiltag i fællesskab inden for ledelse, udvikling og forskning på området.

Nordisk Netværks deltagende afdelinger kan ses under “Afdelinger i Nordisk Netværk“. Disse afdelinger modtager information om møder afholdt under Nordisk Netværk. Alle hospitalsafdelinger med neurorehabilitering af erhvervet hjerneskade kan deltage.

Nordisk Netværk er affilieret til WFNR og holder møder hvert andet år i et nordisk land, når der ikke er verdenskongres, dvs. i ulige år, og mødes til en middag ved verdenskongressen.

Abonnér på nyheder fra Nordisk Netværk