Oplæg

Oplæg fra Nordisk Netværk Konference 2019

Oplæg og præsentationer fra Nordisk Netværk konferencen i København 31. oktober-01. november 2019

En særlig tak til oplægsholdere og ledere af workshops: Angelina Sergeeva, Anne Norup, Bente Dam, Catharina Deboussard, Christian Pilebæk Hansen, Frank Becker, Hana Malá Rytter, Hanne Munk, Henriette Holm Stabel, Ingrid Poulsen, Iris Brunner, Jesper Mortensen, Jørgen Feldbæk Nielsen, Katje Bjerrum, Lars Evald, Lene Odgaard, Martin Matre, Merete Stubkjær, Nada Andelic, Susanne Lillelund, Susanne Palmcrantz

● Hammel Neurorehabilitation Centre and University Research Clinic.
ved Jørgen Feldbæk Nielsen, professor, overlæge dr.med.
Hammel Neurorehabilitation Centre ▪ Denmark

● Forskning i Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering Traumatisk Hjerneskade, Rigshospitalet.
ved forskningsleder Ingrid Poulsen
Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade ▪ Danmark

● The Benefit of Enriched Environment after Acquired Brain Injury
– Results from preclinical studies
Associate prof. Hana Malá Rytter, PH.
Department of psychology, University of Copenhagen
Department of neurology, Bispebjerg-Frederiksberg hospital, Copenhagen ▪ Denmark

● PTF-rehabiliteringsprogram – kartlegging og behandling
Angelina Sergeeva, Spes. i nevrologi, spes. i fys. med. og rehab.  Avdelingsoverlege
Martin Matre, Spesialist i klinisk nevropsykologi ▪ Sunnaas Sykehus ▪ Norge

● Dansk Hovedtraume Database – kan vi måle sygeplejefaglig kvalitet i neurorehab
Lene Odgaard, Datamanager, PhD, cand.scient.san, sygeplejerske
Forskningsenheden, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt Voldbyvej 15, 8450 Hammel ▪ Danmark

● Nordisk Netværks Dysfagi workshop 2019
Katje Bjerrum, Ergoterapeut
Neurocenter Sengeafsnit 5, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt, Voldbyvej 15, 8450 Hammel ▪ Danmark

Abonnér på nyheder fra Nordisk Netværk