Valgprocedure 2022

Valgprocedure 2022

Dekorativt billede

Purpose of Nordic Network
(uddrag af gældende vedtægter/stadgar)

To maintain a network in the Nordic countries to promote, collaborate and share clinical development, innovation and research in the field of neurorehabilitation of brain injury.

The Nordic Network is a collaborative forum for professional administrators, planners and researchers in hospital-based departments for neurorehabilitation in Nordic countries.

VALG PROCEDURE TIL STYREGRUPPEN FOR NORDISK NETVÆRK 2022

Nuværende Styregruppe: Se hjemmesiden for oplysninger om Styregruppemedlemmerne

Danmark

 • Jesper Fabricius modtager genvalg
 • Hanne Munk modtager genvalg

Sverige

 • Madeleine Wikstrom modtager genvalg/omval
 • Kerstin Wendel modtager genvalg/omval

Norge

 • Ledig
 • Tale Røisgaard modtager genvalg
 • Hvert deltagende land vælger 2 medlemmer (nyvalg eller genvalg/omval)
 • Man kan tilmelde sig som interesseret, selv om man ikke deltager i netværksmødet
 • Opstilling til valg kan meddeles på mail senest 15.11 kl. 16 til Kerstin Wendel, mail: Kerstin.Wendel@skane.se eller på netværksmødet til landets styregruppemedlemmer
 • Ved tilmelding gives skriftlig information om:
  • Navn, land og institution
  • Erfaring indenfor neurorehabilitering
 • Det er vigtigt, at ledelsesmæssig opbakning til kandidaturet er sikret (mulighed for deltagelse i møder og opgaver, afholdelse af arrangementer som Netværksmøder mv)
 • Hvert land mødes før middagen d. 17.11 kl. 18.45 og bruger 15 min til forberedelse af valget
 • Der udpeges en moderator, som ikke ønsker valg, for hvert land til at optælle stemmerne ved valgproceduren
 • Valget 2022 afholdes under Styregruppens session, d. 18.11 kl. 13.
 • Ved valget sikres tværfaglig repræsentation og at mindst ét medlem fra hvert land repræsenterer en højt specialiseret enhed, om muligt geografisk spredning
 • Der afgives én stemme pr. deltager
 • Stemmer afgives ved håndsoprækning. Ved stemmelighed kan landet supplere sin repræsentation op til 3 personer

Abonnér på nyheder fra Nordisk Netværk